Recyklačné poplatky

Recyklačné poplatky sú zahrnuté do cien našich výrobkov.


V krajinách EÚ existujú kolektívne systémy výrobcov a dovozcov. K dispozícií sú organizácie zabezpečujúce pre výrobcov a dovozcov kolektívny zber elektroodpadu a prepravu k ďalšiemu spracovaniu. Spracovateľom za spracovanie elektroodpadu uhrádzajú tieto organizácie požadovanú cenu, ktorá sa financuje z recyklačných poplatkov zahrnutých do ceny nového produktu. Slovenskí spotrebitelia môžu bezplatne odovzdávať do zberu staré spotrebiče, nezávisle od toho, kedy a kde si kúpili nový produkt.

Recyklačné poplatky sa zahŕňajú do ceny nových spotrebičov vo všetkých krajinách EÚ, takže pokiaľ si nový spotrebič kúpite v zahraničí, zaplatený recyklačný poplatok zostane v krajine nákupu, avšak starý spotrebič obvykle praktickejšie a pohodlnejšie odovzdáte do zberu na Slovensku. Ekologická likvidácia takéhoto spotrebiča nemusí byť prefinancovaná vďaka recyklačným poplatkom vyzbieraných od spotrebiteľov, ktorí si zakúpili tovar na Slovensku.