Zamávajte kompromisom - Splátky HomeCredit

Nakúpte teraz a začnite splácať o 3 mesiace.
1. Vyberte si na e-shope tovar v celkovej hodnote aspoň 40 €.
2. V košíku vyberte platobnú metódu Home Credit a pri voľbe splátok variantu Odložené
splácanie.
3. A je to. Pred začiatkom splácania vám príde výpis.
Platí pri revolvingovom úvere a nákupe od 40 € na e-shope rozloženom do 11 splátok.
Príklad splácania pre splátkový program Odložené splácanie:
Pri výške čerpania z revolvingového úveru 300,00 €, výške splátky 30,52 €, dobe trvania splátkového
programu 11 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková
sadzba 16,90 %, RPMN 18,15 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 335,72 €. Príklad je vypočítaný
za predpokladu, že čerpanie sa uskutoční 15.10.2021, úhrada prvej splátky je 20.1.2022 a splatnosť
poslednej splátky je 20.11.2022. V niektorých prípadoch môže dôjsť z dôvodu zaokrúhľovania splátok
k nepatrným rozdielom vo výške poslednej splátky. Konkrétna výška poslednej splátky bude uvedená
v mesačnom výpise. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového
programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom
podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy. Ponukou nevzniká nárok na poskytnutie splátkového
programu.
Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver na základe požiadaviek zákona:
Pri úverovom rámci 1 300,00 € je ročná úroková sadzba 26,28 %, RPMN 32,81 %, celková suma
splatná spotrebiteľom 1 502,91 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace:
138,29 €, 135,92 €, 133,55 €, 131,17 €, 128,80 €, 126,43 €, 124,06 €, 121,68 €, 119,31 €, 116,94 €,
114,57 €, 112,19 €. Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej sumy splatnej spotrebiteľom, sú
matematicky zaokrúhlené. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov –
čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššej úrokovej sadzbe a s
najvyšším poplatkom. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou
istiny. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri
splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

HCS_krabice_960x300px