Luba AWD zimné uskladnenie

Luba AWD zimné uskladnenie

Aby ste sa uistili, že vaša Luba bude v perfektnom stave pre ďalšiu sezónu kosenia, postupujte podľa týchto pokynov alebo nás kontaktujte a my vám robotickú kosačku Luba zazimujeme a pripravíme do ďalšej sezóny. Službu je možné objednať cez e-shop alebo telefonicky 

1. Príprava pred zimným uskladnením

 • Vypnite všetky plány úloh v aplikácii Mammotion.

mceclip0

 • Nabite batériu Luba na 40% -70%.

mceclip2

 

2. Odstráňte nabíjaciu stanicu

 • Odpojte nabíjaciu stanicu.
 • Uvoľnite a odstráňte skrutky.
 • Odstráňte nabíjaciu stanicu.

mceclip5

 • Keď príde ďalšia sezóna kosenia, nainštalujte nabíjaciu stanicu a premiestnite ju do aplikácie.

mceclip6

3. Postarajte sa referenčnú stanicu RTK

Scenár 3-1: Postarajte sa o RTK Station bez toho, aby ste ju počas zimy odstránili pomocou plastového krytu pre Mammotion Luba.

 • Uistite sa, že teplota počas zimy je vyššia ako -20°C/-4°F.
 • Odpojte napájací kábel referenčnej stanice RTK.
 • Zakryte stanicu RTK plastovým krytom.

mceclip8

Scenár 3-2: Postarajte sa o stanicu RTK bez toho, aby ste ju počas zimy odstraňovali s inými krytmi, ako sú plastové vrecká.

 • Uistite sa, že teplota počas zimy je vyššia ako -20°C/-4°F.
 • Odpojte napájací kábel referenčnej stanice RTK
 • Zaveste kábel RTK cez referenčnú stanicu RTK.

mceclip12

 • Odstráňte čiernu anténu.
 • Umiestnite silicagel alebo niečo podobne k  RTK stanici aby zostalo suché.
 • Referenčnú stanicu RTK zakryte plastovými vreckami a zauzlite. Uistite sa, že uzol je pod stanicou RTK.

mceclip14

 • Ak to urobíte a referenčnú stanicu RTK nepresuniete, nemusíte odstraňovať a znova vytvárať mapu úloh, keď príde ďalšia sezóna kosenia.

Scenár 3-3: Postarajte sa o RTK Station odstránením RTK Station, ak je nainštalovaná na stene.

 • Odpojte napájanie stanice RTK.
 • Odstráňte stanicu RTK zo steny a označte polohu otvorov v stene.
 • Keď príde ďalšia sezóna kosenia, nainštalujte stanicu RTK späť do pôvodnej polohy.

mceclip16

 

Scenár 3-4: Postarajte sa o RTK stanicu jej odstránením, ak je nainštalovaná na stĺpe, a vymažte mapu.

 • Vymažte mapu a premapujte ju budúci rok.

mceclip19

 • Odstráňte stanicu RTK zo stĺpa.

mceclip21

 

4. Čistenie Luba

Vyčistite vonkajší plášť Luby:

 • Uistite sa, že je váša Luba správne umiestnený, predný nárazník je pevne namontovaný a kryt USB na zadnej strane je tesný.

 • Uistite sa, že je váša Luba vypnutá s nabitím batérie 40-70%.

 • Lubu (celý vonkajší plášť, kolesá, podvozok atď.) očistite vlhkou utierkou alebo mäkkou kefkou, ak sa vám zdá, že je príliš špinavá, môžete Lubu umyť.

mceclip22

 • NEOtáčajte Lubu hore dnom a spodok Luby umyte podložkou.

mceclip23

 

 • Počkajte 30 minút, kým Luba uschne. Uistite sa, že Luba leží na zemi vo svojej normálnej orientácii a nie hore nohami .

mceclip24

mceclip25

 

Vyčistite spodok Luby:

 • Pripravte si náradie: ochranné rukavice, kefu a skrutkovač.

mceclip27

 • Otočte Lubu hore dnom a pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku čepele.
  Upozornenie: Noste ochranné rukavice.
 • Na čistenie čepele a reznej dosky použite kefu.

mceclip28

 

 • Držte reznú dosku pokojne a pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky reznej dosky.

mceclip32

 • Na čistenie spodnej časti Luby použite kefku.
  Upozornenie: Na čistenie spodnej časti Luby nepoužívajte ostré predmety.

mceclip32

 

 • Po dokončení čistenia nainštalujte reznú dosku.

mceclip33

 

 • Demontujte predný nárazník a vyčistite spojovací otvor predného nárazníka a kovové osky.
 • Vyčistite zadnú nabíjaciu oblasť Luby.
 • Dôkladne vyčistite predný nárazník a spoj predného nárazníka.
 • Na spojovaciu časť môžete pridať antikorózne mazivo.
  Poznámka: NENAtierajte tento chemický prostriedok na inú časť Luby okrem spojovacej časti, najmä kovovej kontaktnej časti.

mceclip37

mceclip38

5. Vyčistite nabíjaciu stanicu a referenčnú stanicu RTK

 • Vyčistite referenčnú stanicu RTK: Na čistenie referenčnej stanice RTK použite utierku a odstráňte čiernu anténu.

mceclip39

 • Vyčistite nabíjaciu stanicu: Na čistenie nabíjacej stanice, najmä infračervenej časti, nabíjacieho kolíka a rozhrania, použite kefu a uterák.

mceclip40

mceclip41

 • Tiež je potrebné vyčistiť spodnú časť nabíjacej stanice.

6. Zimné skladovanie

 • Zabaľte Luba, nabíjaciu stanicu, referenčnú stanicu RTK, kábel, adaptér a ďalšie príslušenstvo do pôvodného balenia.

mceclip43

 • Balenie Luba a príslušenstva skladujte v suchom stave pri teplote -10-25°C/14-77°F .

zdroj: mammotion.com